De cursus wordt uitgesteld naar het voorjaar 2021

De cursus in het voorjaar zal in principe face to face plaatsvinden. Er zal een online reserve-vorm voorbereid worden, zodat de cursus dan niet afgezegd hoeft te worden. Door het uitstel zal er voldoende tijd zijn dit op een goede manier voor te bereiden. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk.